obj/effects/top_cs/1/top10.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Certifikace FSC®

Ekologická certifikace lesa – certifikát FSC

Vlastník lesa, prostřednictvím akciové  společnosti Lesy města Brna, a.s, která byla založena za účelem správy a rozvoje majetku statutárního města Brna -  se zavazuje na Lesní správě Lipůvka hospodařit dle platného standardu FSC. 

Vedení společnosti Lesy města Brna, a.s., uznává principy a kritéria FSC.

Co je to FSC certifikace?

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council® (FSC®) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. 

Certifikace FSC ve společnosti Lesy města Brna, a.s.

Vlastní audit na Lesní správě Lipůvka prováděli zástupci britské organizace Soil Association Certification Limited, akreditované u FSC. Tato společnost byla vybrána na základě výsledků průzkumu trhu.
To znamená, že při certifikaci bylo posuzováno splnění ukazatelů a kritérií stanovených v českém standardu FSC (viz www.czechfsc.cz). Audit sestával z terénních pochůzek pracovníků Soil Association v lesích LmB, kontrole lesního hospodářského plánu, dokladů, přehledů jak na lesní správě, tak na ředitelství v Kuřimi, a  bylo nutno zodpovědět dlouhou řadu dotazů, jež se týkaly prakticky všech složek hospodaření společnosti Lesů města Brna, a.s.

                            

image
Předchozí Následující
Zvětšit
Zavřít