obj/effects/top_cs/1/top10.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Myslivost a prodej zvěřiny

Společnost provádí výkon práva myslivosti ve vlastní režii ve třech honitbách statutárního města Brna.

  • Dolní Lhota - Babí lom, výměra 3 100 ha, nachází se na území LS Lipůvka a LS Brno
  • Vohančice, výměra 1 908 ha, nachází se na území LS Deblín
  • Obora Holedná, nachází se na území lesní správy Brno 
Hlavní spárkatou zvěří v prvních dvou honitbách je zvěř srnčí a zvěř černá (prase divoké), méně významnou je zvěř dančí a mufloní, zvěř  jelení našimi honitbami pouze migruje. Stavy drobné zvěře (zajíc,bažant, koroptev) jsou nízké.
Oboru Holedná vymezuje oplocení oborního plotu v lesním komplexu mezi sídlišti Jundrov, Bystrc a Kohoutovice. Celková rozloha cca 330 ha vytváří jedinečné prostředí v okrajové části Brna, které slouží nejen k vlastnímu chovu oborní zvěře dančí, mufloní a černé, ale také ke krátkodobé rekreaci obyvatel přilehlého okolí. I když normované stavy zvěře jsou stanoveny na dolní možné hranici (celkem je chováno 110 ks zvěře), dosahují trofeje ulovené zvěře běžně medailových hodnot. Nejsilnější daněk uloven 22.10.2002 CIC: 192,97, nejsilnější mufloní trofej je bohužel z muflona, který uhynul 3.3.2008, CIC: 216,35.

Funkci mysliveckého hospodáře ve všech honitbách Lesů města Brna vykonává ředitel společnosti Ing. Jiří Neshyba. Výkon práva myslivosti vykonává lesnický personál a lovečtí hosté na základě poplatkových povolenek k lovu.

Pro zájemce o myslivecké zážitky nabízíme poplatkový odstřel zvěře dančí, mufloní, černé a srnčí formou individuálního odlovu. U zvěře černé je možno po domluvě uspořádat naháňku pro více účastníků. Bližší informace a podmínky poplatkových lovů v jednotlivých honitbách lze získat na příslušných lesních správách.


Ceník poplatkového lovu - volné honitby - stáhnout

Ceník poplatkového lovu - obora - stáhnout