obj/effects/top_cs/1/top2017a.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Proč palivové dříví

palivové dříví kuláče 1mDřevo bylo pro člověka prvním zdrojem tepla a nadále zůstává významným palivem pro kamna a krby. Na rozdíl od uhlí, plynu a topného oleje je dřevo obnovitelným zdrojem energie. Při jeho spalování se do vzduchu uvolňuje stejné množství oxidu uhličitého jako při jeho tlení v lese. Oxid uhličitý je v procesu fotosyntézy přeměňován na kyslík, čímž se uzavírá koloběh uhlíku. Palivové dřevo je proto považováno za významný ekologický zdroj energie. V moderních kotlích, kamnech a krbech uniká při spalování nevyužito jen velmi malé množství tepla. Pro využití dřeva jako paliva je nutné jeho vysušení, jelikož u čerstvě poraženého stromu činí obsah vody přibližně 50% jeho váhy.


Pro účely spalování je za vhodné považováno dřevo vysušené na 15 - 20%. Výhřevnost palivového dříví je ve srovnání s jinými fosilními palivy výborná. Při efektivním topení může například 1m3 suchého dřeva nahradit cca 5q koksu, nebo 7-8 q uhelných briket. Výhřevnost dřeva je dána jeho druhem a vlhkostí. Proto je vhodné topit výhradně na vzduchu vysušeným dřívím, uskladněným v polenech či štěpinách s maximální zbytkovou vlhkostí 20%. Toho lze dosáhnout nákupem dřeva ze zimních těžeb a jeho uskladněním pod střechou, nebo ve vzdušném dřevníku nejlépe 2-3 roky před vlastním použitím. Bukové či březové dříví vyžaduje pro vysušení kratší dobu, než například dub nebo akát. Nejvhodnějším obdobím pro zásobení se dřívím je proto jaro!