obj/effects/top_cs/1/top03.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Profil společnosti

Základní údaje

Lesy města Brna, a.s.

se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4713

 • IČ: 607 133 56
 • DIČ: CZ60713356
 • ID datové schránky: 65hextg

Jediným akcionářem je statutární město Brno, které je vlastníkem 1 kusu volně neobchodovatelné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 166 000 000,- Kč. Akciová společnost má čtyřčlenné představenstvo a pětičlennou dozorčí radu.

Lesy města Brna, a.s., je členem koncernu SMB, jehož řídící osobou je statutární město Brno, IČ: 449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno. 

Hlavní oblasti činnosti

 • Odborná správa a rozvoj lesního majetku statutárního města Brna a některých okolních obcí
 • Plnění veřejně prospěšných služeb v rekreačních a revitalizovaných oblastech statutárního města Brna
 • Pěstební činnost, těžba, zpracování, výkup a obchod surovým dřívím
 • Dřevařská výroba, prodej řeziva, dřevěných palisád, výrobků zahradního a parkového programu, impregnace dřeva
 • Produkce a distribuce biopaliva - energetické štěpky
 • Výroba a prodej palivového a krbového dříví
 • Lesní a okrasné školkařství
 • Služby v lesnictví
 • Specializovaná nákladní autodoprava
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, údržba veřejné zeleně
 • Myslivost v režijních honitbách a oboře pro spárkatou zvěř „Holedná"
 • Péče o lesy v pramenné oblasti u obcí Banín a Březová nad Svitavou, kde se nacházejí zdroje pitné vody pro Brno a okolí
 • Správa drobných vodních toků na území statutárního města Brna
 • Lesní pedagogika
 • Ubytovací služby