obj/effects/top_cs/1/top01.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Programy pro školy

Co Vám nabízíme?
Programy jsou určeny hlavně 1.- 5. třídám a jsou přizpůsobeny věku dětí a učebním osnovám pro jednotlivé ročníky. Dětem představujeme lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými, zoologickými a ekologickými vazbami. Naší snahou je, aby děti poznali lesní prostředí všemi smysly (hmat, sluch, čich, chuť, sluch), hlavní formou působení je hra - zařazeny jsou hry smyslové, znalostní, pohybové a kreativní. Důležitou roli hraje také rozvíjení klíčových kompetencí. Většina programů probíhá přímo v lese.
Programy mohou proběhnout v dopoledních i odpoledních hodinách. Naším působištěm jsou lesy města Brna, konkrétní místo vybereme po domluvě s Vámi. Minimální počet účastníků je 10. V době programu za žáky zodpovídá doprovodný pedagogický dozor. Účastnický poplatek je 20 Kč za žáka (v ceně není zahrnuto občerstvení). 


Co si vzít s sebou?
Sportovní oblečení a obuv, oděv proti dešti, pití, svačinu, dobrou náladu. Výukové materiály a pomůcky zajistíme my.