obj/effects/top_cs/1/top03.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Programy pro školy

Co Vám nabízíme?
Programy jsou určeny především pro žáky prvního stupně ZŠ, zúčastnit se mohou ale také všichni ostatní od dětí z MŠ po seniory.

Dětem představujeme lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými, zoologickými a ekologickými vazbami. Naší snahou je, aby děti poznali lesní prostředí všemi smysly (hmat, sluch, čich, chuť, sluch), hlavní formou působení je hra - zařazeny jsou hry smyslové, znalostní, pohybové a kreativní. Důležitou roli hraje také rozvíjení klíčových kompetencí. Většina programů probíhá přímo v lese.

Programy mohou proběhnout v dopoledních i odpoledních hodinách. Naším působištěm jsou lesy města Brna, konkrétní místo vybereme po domluvě s Vámi. Minimální počet účastníků je 10. V době programu za žáky zodpovídá doprovodný pedagogický dozor. Účastnický poplatek je 20 Kč za žáka MŠ, 30 Kč za ostatní účastníky (v ceně není zahrnuto občerstvení). 

Jaké programy Vám můžeme nabídnout?

1. Stromy

Program je zaměřen na lesní dřeviny, jejich poznávání, praktické ukázky v dané lokalitě.

2. Zvěř

Program sznamuje účastníky s lesními zvířaty, jejich potravou a hlavními poznávacími znaky.

3. Ptáci

Účastníci se naučí poznávat základní druhy ptáků vyskytujících se v lese. Postaví si budku nebo krmítko, které si pak odnesou s sebou.

Cena programu je 50 Kč za účastníka.

4. Těžba a zpracování dřeva

Účastníci budou prakticky seznámeni s činností lesníka v lese - naučí se změřit výšku a průměr strom, určit jeho věk, dozví se, proč je důležité stromy těžit a jak probíhá zpracování dřeva, k čemu všemu se dřevní surovina využívá.

5. Do obory s oborníkem

Program probíhá v oboře Holedná v Brně s panem oborníkem. Účastníci se vydají po stopách zvěře, která žije v oboře, dozví se, jak se o zvěř staráme a jak se v oboře hospodaří.

Co si vzít s sebou?
Sportovní oblečení a obuv, oděv proti dešti, pití, svačinu, dobrou náladu. Výukové materiály a pomůcky zajistíme my.