obj/effects/top_cs/1/top01.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Úvod

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, o vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa.

Co je smyslem LESNÍ PEDAGOGIKY?
• prohloubit u veřejnosti zájem o les
• objasnit význam hospodaření v lese
• zlepšit vztah člověka k lesu a k přírodě obecně
• podpořit pozitivní vztah k práci lesníků
• prohloubit zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu

Jak se LESNÍ PEDAGOGIKA provádí?
• nejlépe přímo v lese
• bezprostředním kontaktem s přírodou
• zábavnou formou pomocí her
• vnímáním lesa všemi smysly
• vlastním objevováním, zkoumáním a tvořením

Komu je LESNÍ PEDAGOGIKA určena?
• především žákům MŠ a ZŠ, ale i jiným dětským kolektivům
• rodinám, dospělým, seniorům

LESNÍ PEDAGOGIKA a škola
• nekonkuruje škole, ale rozšiřuje a doplňuje vědomosti zábavnou formou, při které jsou do poznání zapojeny všechny vaše smysly
• rozvíjí klíčové kompetence
• pomáhá naplnit průřezová témata Rámcových vzdělávacích programů, především LES
• uvádí do praxe Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v ČR a metodické pokyny MŠMT k zajištění EVVO
• lze ji uplatnit i v programu Prevence sociálně patologických jevů

Aktivity lesní pedagogiky zajišťují zaměstnanci společnosti Lesy města Brna, a.s. - lesní pedagogové, kteří vlastní certifikát lesního pedagoga získaný na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.

Kontakt:

Eva Dufková, Dis
720 060 783
pedagogika@lesymb.cz

Ing. Jindra Pazderová
721 233 814
pazderova@lesymb.cz


 


                            

image
Předchozí Následující
Zvětšit
Zavřít