obj/effects/top_cs/1/top01.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Úvod

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, o vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa.
Smyslem lesní pedagogiky je prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit význam hospodaření v lese, zlepšení vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně, podpora pozitivního vztahu k práci lesníků a podpora zájmu o dřevo jako obnovitelnou surovinu.

Základním mottem lesní pedagogiky je : "O lese se učit v lese".

Lesní pedagogika je určena především žákům MŠ a ZŠ a jiným dětským kolektivům, ale i rodinám, dospělým a seniorům a jiným různým skupinám.

Lesní pedagogika je příležitost pro školy, jak naplnit jedno z průřezových témat RVP - LES. Programy lesní pedagogiky chceme být také nápomocni školám v plnění "Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízení" (č.j. 32 338/2000-22). Lesní pedagogiku lze uplatnit i v programu Prevence sociálně patologických jevů.

Aktivity lesní pedagogiky zajišťují zaměstnanci společnosti Lesy města Brna, a.s. - lesní pedagogové, kteří vlastní certifikát lesního pedagoga
získaný na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.

                            

image
Předchozí Následující
Zvětšit
Zavřít