obj/effects/top_cs/1/top04.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Zákaz vstupu do lesa - nebezpečí úrazu

Víkendová vichřice, která postihla Českou republiku, způsobila rozsáhlé škody také v porostech Lesů města Brna, a.s. Větrná kalamita způsobila škody na cca 15 tis. m3 dříví, především na lesní správě Lipůvka. Počínaje dneškem se začaly následky kalamity zpracovávat. Na základě výše uvedeného jsme s odvoláním na § 19/3 lesního zákona č. 289/95 Sb. požádali orgán státní správy o dočasné omezení vstupu do lesních porostů po dobu tří měsíců na tyto katastrální území: Blansko, Černá Hora, Dolní Lhota, Hořice u Blanska, Svatá Kateřina, Lažany, Lipůvka, Milonice u Lipůvky, Olešná u Blanska a Šebrov.
Na přístupových cestách budou vyvěšena tato upozornění. Žádáme všechny o respektování tohoto zákazu.