Služby

Jste majitelem lesního pozemku a potřebujete pomoc s jeho správou, ošetřením či těžbou?
Nabízíme širokou nabídku služeb, právě pro Vás. Stejně tak, pokud jste milovník myslivosti nebo jen potřebujete něco převést.

LESNí technika

Středisko disponuje výkonným a moderním strojním vybavením a jeho činnost je směřována hlavně na pokrytí vlastních potřeb společnosti. V posledních letech se ovšem ve větší míře zaměřuje i na poskytování služeb pro cizí subjekty a tím se snaží využívat eventuální volné kapacity strojů.

Kontakt:

Středisko dopravy a služeb

Křížkovského 247, Kuřim 664 34
tel.: 517 810 506
mobil: 723 837 786
Ing. Radek Šťastný

 
 

Hlavní aktivity:

  • odvoz dlouhého dříví a výřezů odvozní soupravou MERCEDES Actros 3348 AK
  • odvoz sypkých hmot kontejnerovou soupravou MERCEDES Actros 2641, SCANIA  450 
  • štěpkování těžebního odpadu soupravou FENDT+JENZ
  • vyvážení klestu a výřezů surového dříví vyvážecími soupravami 
  • traktor VALTRA 134 a vyvážecí souprava HYPRO 14
  • traktor VALTRA 123 a vyvážecí souprava AGAMA 14
  • traktor VALTRA 124 na přibližování dříví
Společnost provádí výkon práva myslivosti ve vlastní režii ve třech honitbách statutárního města Brna.
 

Dolní Lhota - Babí lom

výměra 3 100 ha, nachází se na území LS Lipůvka a LS Brno

Vohančice

výměra 1 908 ha, nachází se na území LS Deblín

Obora Holedná

nachází se na území lesní správy Brno

 
Hlavní spárkatou zvěří v prvních dvou honitbách je zvěř srnčí a zvěř černá (prase divoké), méně významnou je zvěř dančí a mufloní, zvěř  jelení našimi honitbami pouze migruje. Stavy drobné zvěře (zajíc,bažant, koroptev) jsou nízké.
 
Oboru Holedná vymezuje oplocení oborního plotu v lesním komplexu mezi sídlišti Jundrov, Bystrc a Kohoutovice. Celková rozloha cca 330 ha vytváří jedinečné prostředí v okrajové části Brna, které slouží nejen k vlastnímu chovu oborní zvěře dančí, mufloní a černé, ale také ke krátkodobé rekreaci obyvatel přilehlého okolí. 
 
 
I když normované stavy zvěře jsou stanoveny na dolní možné hranici (celkem je chováno 110 ks zvěře), dosahují trofeje ulovené zvěře běžně medailových hodnot. Nejsilnější daněk uloven 22.10.2002 CIC: 192,97, nejsilnější mufloní trofej je bohužel z muflona, který uhynul 3.3.2008, CIC: 216,35.
 
Funkci mysliveckého hospodáře ve všech honitbách Lesů města Brna vykonává ředitel společnosti Ing. Jiří Neshyba. Výkon práva myslivosti vykonává lesnický personál a lovečtí hosté na základě poplatkových povolenek k lovu.
 
Pro zájemce o myslivecké zážitky nabízíme poplatkový odstřel zvěře dančí, mufloní, černé a srnčí formou individuálního odlovu. U zvěře černé je možno po domluvě uspořádat naháňku pro více účastníků. Bližší informace a podmínky poplatkových lovů v jednotlivých honitbách lze získat na příslušných lesních správách. 

SLUŽBY A PRÁCE TRAKTOREM

  • orba, sečení krajnic, úprava lesních cest 
  • údržba cest v letních i zimních obdobích

 

© Lesy města Brna 2018
Všechna práva vyhrazena