LESNÍ PEDAGOGIKA

LESNÍ PEDAGOGIKA JE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PLNĚ OBSAZENA. 
MOŽNÉ REZERVACE NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 DLE REZERVAČNÍHO KALENDÁŘE. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, o vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v
prostředí lesa. Smyslem lesní pedagogiky je prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit význam hospodaření v lese, zlepšení vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně, podpora pozitivního vztahu k práci lesníků a podpora zájmu o dřevo
jako obnovitelnou surovinu.

ZÁKLADNÍM MOTTEM LESNÍ PEDAGOGIKY JE: „O LESE SE UČIT V LESE“.

Lesní pedagogika je určena především žákům MŠ a ZŠ a jiným dětským kolektivům, ale i rodinám, dospělým a seniorům a jiným různým skupinám. Je zárověň příležitost pro školy, jak naplnit jedno z průřezových témat RVP - LES. Programy lesní pedagogiky chceme být také nápomocni školám v plnění „Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízení“ (č.j. 32 338/2000-22). Lesní pedagogiku lze uplatnit i v programu Prevence sociálně patologických jevů.

Aktivity lesní pedagogiky zajišťují zaměstnanci společnosti Lesy města Brna, a.s. - lesní pedagogové, kteří vlastní certifikát lesního pedagoga získaný na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.

CO VÁM NABÍZÍME?

Programy jsou určeny především pro žáky prvního stupně ZŠ, zúčastnit se mohou ale také všichni ostatní od dětí z MŠ po seniory.

Dětem představujeme lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými, zoologickými a ekologickými vazbami. Naší snahou je, aby děti poznali lesní prostředí všemi smysly (hmat, sluch, čich, chuť, zrak), hlavní formou působení je hra - zařazeny jsou hry smyslové, znalostní, pohybové a kreativní. Důležitou roli hraje také rozvíjení klíčových kompetencí. Většina programů probíhá přímo v lese.
 
Programy mohou proběhnout v dopoledních i odpoledních hodinách. Naším působištěm jsou
lesy města Brna, konkrétní místo vybereme po domluvě s Vámi. Minimální počet účastníků je 10. V době programu za žáky zodpovídá doprovodný pedagogický dozor.
 
Účastnický poplatek je 20 Kč za žáka MŠ, 30 Kč za ostatní účastníky (v ceně není zahrnuto občerstvení).
 

CO SI VZÍT S SEBOU?

Sportovní oblečení a obuv, oděv proti dešti, pití, svačinu, dobrou náladu. Výukové materiály a
pomůcky zajistíme my.

JAKÉ PROGRAMY VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
 

1. STROMY

Program je zaměřen na lesní dřeviny, jejich poznávání, praktické ukázky v dané lokalitě.
 

2. ZVĚŘ

Program seznamuje účastníky s lesními zvířaty, jejich potravou a hlavními poznávacími znaky.

3. PTÁCI

Účastníci se naučí poznávat základní druhy ptáků vyskytujících se v lese. Postaví si budku nebo
krmítko, které si pak odnesou s sebou. Cena programu je 50 Kč za účastníka.


4. TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Účastníci budou prakticky seznámeni s činností lesníka v lese - naučí se změřit výšku a průměr
strom, určit jeho věk, dozví se, proč je důležité stromy těžit a jak probíhá zpracování dřeva, k čemu všemu se dřevní surovina využívá.
 

5. DO OBORY S OBORNÍKEM

Program probíhá v oboře Holedná v Brně s panem oborníkem. Účastníci se vydají po stopách zvěře, která žije v oboře, dozví se, jak se o zvěř staráme a jak se v oboře hospodaří.
 

6. ZALESŇOVÁNÍ

Společně s lesníkem zalesníme určitou část lesa pomocí semenáčků nebo sazenic vypěstovaných v našich lesních školkách, tematický výklad o zalesňování.

7. NÁVŠTĚVA LESNÍCH ŠKOLEK

Prohlídka vybavení Lesních školek pod Babím lomem. Dozvíme se, co jsou to síje, pěstování sazenic školkováním a podřezáváním, vyzvedávání a třídění sazenic.

8. NAUČNÁ STEZKA A LESNÍ POLYGON v areálu U Mravence Lesíka v Řečkovicích

Pozorování zvěře z lesního polygonu. Po absolvování naučné stezky budou účastníci vědět, jak to v lese chodí.

9. VČELY v areálu U Mravence Lesíka v Řečkovicích

Povídání o včelách a ukázka včelích obyvatel v proskleném úlu.

 

S nástupem nového školního roku začala i lesní pedagogika. Volné termíny na školní rok 2022/2023 se brzy zaplnily a již začátkem září byly zcela rozebrány.

7.12.2022 navštívilo oboru Holednou 29 dětí z MŠ Žabka v Brně. Společně s lesními pedagogiky děti prošly okolo tamní obůrky s divočáky, jednotlivá zastavení na naučné stezce a zahrály si hru na prořezávku a hádej, kdo jsem.

16.11.2022 proběhla lesní pedagogika v oboře Holedná pro 18 dětí. Děti z MŠ Duha v Brně Bystrci přišly shlédnout místní divočáky a dozvědět se více o zvěři, jejich životě a poslechly si jejich zvuky. Závěrem si pod altánem prohlédly a osahaly přírodniny. 

10.11.2022 proběhla lesní pedagogika pro 26 dětí z 1. třídy ZŠ Brno Horácké náměstí. Děti si prošly naučnou stezku U Mravence, poseděly v lesním polygonu, shlédly krmelec a pod altánem se dozvěděly více o přírodninách a zvěři samotné.

25.10.2022 - lokalita areál U Mravence děti ze ZŠ Bosonožská Brno. Celkem 38 dětí si prošlo tamní naučnou stezku, shlédly les z polygonu a pod altánem se dozvěděly více o zvěři, jejím životě, rozdílu mezi rohem a parohem.

12.10.2022 - lokalita areál U Mravence pro ZŠ Šebrov se 32 žáky. Děti z 1. až 5. ročníků probraly s lesními pedagogiky ptactvo našich lesů. Společně prošli místní naučnou stezku, polygon v korunách stromů a pod altánem si děti smontovaly ptačí budky, které si odvezly do školy k rozmístění a k další výzkumným projektům. Každé dítě si také odvezlo k zavěšení na strom/keř obalenou šišku ptačím zobem pro přilepšenou ptactvu v sychravém podzimním počasí.  ZŠ Šebrov - odkaz na web školy.

22.9.2022 - lesní pedagogika pro předškolní děti MŠ Vranov v lokalitě Babí lom. Celkem 16 předškoláků se vypravilo do lesního porostu prohloubit své znalosti o zvěři.  MŠ Vranov – předškolní děti, program zvěř, lokalita Babí lom, odkaz na web školky.

11.7.2022 – navštívily brány areálu U Mravence děti z příměstského tábora DDM Helceletova. Byl pro ně nachystán program na naučné stezce a pod altánem s tématikou zvěře.

28.6.2022 – poslední lesní pedagogiky ve školním roce 2021/2022 proběhla pro děti ze ZŠ Ivančice – Němčice. Celkem 35 dětí prošlo naučnou stezku v areálu U Mravence a s lesními pedagogiky bylo probráno téma zvěře.

24.6.2022 – celkem 25 dětí ze ZŠ Tyršova Brno navštívilo koncem školního roku areál U Mravence, kde si zpříjemnily červnové školní dopoledne o procházku po naučné stezce, pod altánem se dozvěděly více o zvěři a zahrály si několik tematických her.

13.6.2022  - navštívilo naučnou stezku v brněnských Akátkách celkem 10 dětí ze speciálních tříd ZŠ Sekaninova Brno.

8.6.2022 – proběhla lesní pedagogika pro 4 děti s lehčím mentálním postižením ze ZŠ Palackého v areálu U Mravence. Děti si prošly naučnou stezku a pod altánem se dozvěděly více informací o lesní zvěři.

3.6.2022 – ZŠ Novoměstská Brno navštívila brány areálu U Mravence, celkem 15 dětí se dozvědělo více o životě včel.

31.5.2022 – celkem 36 dětí ze ZŠ Hudcova Brno navštívilo naučnou stezku v areálu U Mravence.

24.5.2022 – lokalita obora Holedná, celkem 10 dětí ze speciálních tříd ZŠ Sekaninova Brno prošlo naučnou stezku, shlédly černou a dančí zvěř a dozvěděly se více o jejich životě.

17.5.2022 – proběhla lesní pedagogika o včelách v areálu U Mravence. Celkem 19 dětí se dozvědělo zajímavosti o včelím životě, ochutnaly med, zahrály si na včelky opilovačky a užily si tak hezké dopoledne v našem areálu.

Ve dnech 3.5., 4.5., 10.5. a 11.5.2022 – navštívilo celkem 125 dětí z MŠ Hudcova Brno naučnou stezku v areálu U Mravence.

26.4.2022 – s jarním probuzením přírody se probouzí i včely. V areálu U Mravence je krásné zázemí, několik včelích úlů a proto je to také vhodné místo pro výuku programu o včelách. Celkem 60 dětí z mateřské školky v Lelekovicích si v tento den popovídaly o včeličkách, zahrály si na včelky opylovačky, vytvořily si svoje vlastní včelí úly, které si odvezly na výstavku do MŠ.

13.4.2022 – lesní pedagogika probíhá i v oboře na Holedné, a tak 36 dětí prošlo tamní naučnou stezku, shlédly krmení divokých prasat a dozvěděly se více o chovu oborní zvěře.

7.4.2022 – proběhla lesní pedagogika na naučné stezce v brněnských Akátkách pro 11 dětí ze ZŠ Sekaninova v Brně, kde děti prohloubily svoje znalosti o lesní zvěři.

1.4.2022 – navštívilo naučnou stezku U Mravence v Řečkovicích celkem 49 dětí ze základní školy Hudcova Brno.  

23.3.2022 – celkem 32 dětí ze ZŠ Deblín navštívilo brněnské městské lesy v Deblíně. Společně s lesními pedagogiky rozšířily svoje vědomosti o lesní hospodářství. Při názorných ukázkách měřily vytěžené dřevo, shlédly jak se vysazuje nový porost a dozvěděly se tak více o práci lesníka.

březen 2022 – do Lesních školek pod Babím lomem zavítala stovka pomocníků, kteří vypomohli při jarní výsadbě žaludů, přesazování okrasných rostlin a výsadbě buků. Této akce se zúčastnily děti ze základní školy z Veverské Bítýšky, Lelekovic, Lipůvky a skauti ze základny v Šebrově.

 


 

Areál U Mravence 

Nachází se v severní části města Brna v bezprostřední blízkosti přírodního parku Baba. Najdete ho v Brně-Řečkovicích v bývalém areálu muničních skladů, na konci ulice Terezy Novákové. 

Převážnou část areálu tvoří listnaté lesy a plochy sloužící pro různé akce.

V září 2018 jsme zde otevřeli Naučnou stezku nazvanou „Mravencovo putování za poznáním“.

Je dlouhá cca 700 m a svými originálními interaktivními prvky, seznamuje návštěvníky na 10 stanovištích nejen s životem v lese, ale i se zajímavostmi ze světa myslivosti a zpracování dřeva. Její součástí je i dřevěný polygon tyčící se 4 m nad zemí s výhledem na krmelec, kam chodí srnky a jiná lesní zvířata.

Areál U Mravence Lesíka lze rovněž pronajmout na firemní i soukromé oslavy, oslavy narozenin, rodinné oslavy, svatby, zásnubní večírky, možnost domluvení výzdoby a aranžování. 

Cenu vám ušijeme na míru.

Bližší informace  poskytne správce areálu:

Lenka Špirudová

tel.: 601 175 484
e-mail: spirudova@lesymb.cz

I když nemůžeme pořádat akce pro veřejnost a setkávat se s vámi, nezahálíme :-)

NEOTOČILI JSME SE K VÁM ZÁDY, JSME TU STÁLE PRO VÁS A S VÁMI !

Chodíte rádi do přírody a do lesa? Naučte se více o přírodě. Rádi bychom vás zde inspirovali, vzdělali i motivovali, abyste se dozvěděli něco zajímavého a užitečného o lese.  

Nabízíme vám zde informace, kvízy i pracovní listy.

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

Zde si můžete zadat poptávku na konkrétní termín. Pokud nelze vybrat konkrétní dny, je objekt ve zvoleném termínu již obsazen. Po odeslání formuláře budete kontaktováni pro případné upřesnění poptávky a její potvrzení.


LESNÍ PEDAGOGIKA JE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PLNĚ OBSAZENA. 
MOŽNÉ REZERVACE NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 DLE REZERVAČNÍHO KALENDÁŘE. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.Obsazenost
     VOLNO |        Obsazeno |        Zamluveno (rezervace možná) |        Dnešní den

© Lesy města Brna 2018
Všechna práva vyhrazena