LESNÍ PEDAGOGIKA

MOŽNÉ REZERVACE NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 DLE REZERVAČNÍHO KALENDÁŘE. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, o vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v
prostředí lesa. Smyslem lesní pedagogiky je prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit význam hospodaření v lese, zlepšení vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně, podpora pozitivního vztahu k práci lesníků a podpora zájmu o dřevo
jako obnovitelnou surovinu.

ZÁKLADNÍM MOTTEM LESNÍ PEDAGOGIKY JE: „O LESE SE UČIT V LESE“.

Lesní pedagogika je určena především žákům MŠ a ZŠ a jiným dětským kolektivům, ale i rodinám, dospělým a seniorům a jiným různým skupinám. Je zároveň příležitost pro školy, jak naplnit jedno z průřezových témat RVP - LES. Programy lesní pedagogiky chceme být také nápomocni školám v plnění „Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízení“ (č.j. 32 338/2000-22). Lesní pedagogiku lze uplatnit i v programu Prevence sociálně patologických jevů.

Aktivity lesní pedagogiky zajišťují zaměstnanci společnosti Lesy města Brna, a.s. - lesní pedagogové, kteří vlastní certifikát lesního pedagoga získaný na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.

CO VÁM NABÍZÍME?

Programy jsou určeny především pro žáky prvního stupně ZŠ, zúčastnit se mohou ale také všichni ostatní od dětí z MŠ po seniory.

Dětem představujeme lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými, zoologickými a ekologickými vazbami. Naší snahou je, aby děti poznali lesní prostředí všemi smysly (hmat, sluch, čich, chuť, zrak), hlavní formou působení je hra - zařazeny jsou hry smyslové, znalostní, pohybové a kreativní. Důležitou roli hraje také rozvíjení klíčových kompetencí. Většina programů probíhá přímo v lese.
 
Programy mohou proběhnout v dopoledních i odpoledních hodinách. Naším působištěm jsou
lesy města Brna, konkrétní místo vybereme po domluvě s Vámi. Minimální počet účastníků je 10. V době programu za žáky zodpovídá doprovodný pedagogický dozor.
 
Účastnický poplatek je 50Kč/osoba, u programu včely a ptáci je účastnický poplatek 70Kč/osoba (v ceně není zahrnuto občerstvení).
 

CO SI VZÍT S SEBOU?

Sportovní oblečení a obuv, oděv proti dešti, pití, svačinu, dobrou náladu. Výukové materiály a
pomůcky zajistíme my.

JAKÉ PROGRAMY VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
 

1. STROMY

Program je zaměřen na lesní dřeviny, jejich poznávání, praktické ukázky v dané lokalitě.
 

2. ZVĚŘ

Program seznamuje účastníky s lesními zvířaty, jejich potravou a hlavními poznávacími znaky.

3. PTÁCI

Účastníci se naučí poznávat základní druhy ptáků vyskytujících se v lese. Postaví si budku nebo
krmítko, které si pak odnesou s sebou. Cena programu je 70 Kč za účastníka.


4. TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Účastníci budou prakticky seznámeni s činností lesníka v lese - naučí se změřit výšku a průměr
strom, určit jeho věk, dozví se, proč je důležité stromy těžit a jak probíhá zpracování dřeva, k čemu všemu se dřevní surovina využívá.
 

5. DO OBORY ZA ZVĚŘÍ

Program probíhá v oboře Holedná v Brně. Účastníci se vydají po stopách zvěře, která žije v oboře, dozví se, jak se o zvěř staráme a jak se v oboře hospodaří.
 

6. ZALESŇOVÁNÍ

Společně s lesníkem zalesníme určitou část lesa pomocí semenáčků nebo sazenic vypěstovaných v našich lesních školkách, tematický výklad o zalesňování.

7. NÁVŠTĚVA LESNÍCH ŠKOLEK

Prohlídka vybavení Lesních školek pod Babím lomem. Dozvíme se, co jsou to síje, pěstování sazenic školkováním a podřezáváním, vyzvedávání a třídění sazenic.

8. NAUČNÁ STEZKA v areálu U Mravence Lesíka v Řečkovicích

Po absolvování naučné stezky budou účastníci vědět, jak to v lese chodí.

 

 

Termíny na školní rok 2023/2024 jsou již bohužel všechny obsazeny. Aktuálně lze rezervovat programy na školní rok 2024/2025.

9.11.2023 celkem 16 dětí z 1. až 3. třídy ZŠ Liška navštívilo areál U Mravence. Prošly místní naučnou stezku, dozvěděly se více o přírodninách ze zvěře a také měly možnosti vidět daňka Jonáše.

24.10.2023 strávilo 21 dětí z mateřské školky z Vranova s programem zvěř v lesním porostu Babího lomu. Prohlédly si kožešiny, rohy, parohy, dozvěděly se zajímavosti o zvěři, práci myslivců a lesníků a v průběhu dvouhodinového programu si zahrály několik tematických her.

10.10.2023 a 18.10.2023 naučná stezka v Řečkovicích ukázala 50 prvňáčkům ze ZŠ Bosonožská svoje kouzlo. S lesními pedagogy děti prohloubily své znalosti v oblasti lesa a zvěře. Areál v Řečkovicíh děti přivítá i na jaře 2024, aby měly porovnání jakou paletu barev dokáže vytvořit příroda na podzim a na jaře.

4.10.2023 navštívilo podzimní oboru Holednou 32 dětí z MŠ Veslařská, Brno. S lesními pedagogy děti prošly kolem obůrky s prasaty a u jednotlivých stanovišť naučné stezky se dozvěděly více o zvěři a lese.

6.9.2023 práce lesníka a ukázka lesní techniky, tento program přichystali naši lesní pedagogové pro děti 4. třídy základní školy Pavlovská v Brně.  Společně se vydali na lesnický úsek v oboře Holedná. Děti zkontrolovaly stav oplocenky, spočítaly kolik stromů lesních dřevin se v oplocence nachází a kolik sazenic lesních dřevin je zapotřebí v podzimní zalesňovacím období vylepšit. Následně se přesunuly ke skládce dřeva, kde jim traktorista předvedl přibližování dříví pomocí UKT (universální kolový traktor). V neposlední řadě se od pána lesníka děti dozvěděly, jak se o les stará v průběhu roku, co je jeho náplní. Děti si také mohly osahat lesnické pomůcky a zahrály si na lesníka, pomocí průměrky a pásma měřily klády na skládce. Na závěr si zahrály hru s tematikou přibližování dříví.

16.8.2023 proběhla lesní pedagogika pro příměstský tábor ve spolupráci Centra volného času Lužánky a Magistrátu města Brna. Celkem 20 dětí z 1. stupně ZŠ navštvílo areál U Mravence v Brně Řečkovicích. Naše společnost umožnila dětem nahlédnout pod pokličku dění. Děti si poslechly prezentaci o společnosti, práci lesníka, těžebního dělníka, ale také se dozvěděly jak a kde vznikají stromy k výsadbě, jak roste les samotný a jakým způsobem se vytěžené dřevo zpracovává. Následně si prošly místní naučnou stezku a po obědě si prohlédly přírodniny. 

22.7.2023 lesní pedagogové naší společnosti se zúčastnili Mendel festivalu. V rámci tohoto sobotního odpoledne si všichni návštěvníci mohli prohlédnou a osahat přírodniny, poznat sazenice lesních dřevin, narazit si stopy zvěře či plody stromů a poznat zvěř, která v lese žije. Děti, které se zúčastnily "Dětské mendelovi hry" u doprovodných stánků získávaly za splnění úkolů šifry - písmenka, na vyluštění tajemky a tím získaly možnost si vyzvednout drobnou odměnu u pořadatelů akce.

13.7.2023 patřil dětem z příměstského tábora Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Celkem 12 dětí si pod dohledem lesních pedagogů prošlo zákoutí obory Holedná. Děti shlédly daňky i zvěř černou. Cestu si zpříjemnily hrou a své vědomosti rozšířily o zajímavosti z lesa a zvěře.

27.6.2023 poslední dny školního roku jsou plné výletů a zvídání po okolí. Toho využily i děti z mateřské školky Duha v Brně. Celkem 22 dětí přišlo do obory Holedná na program lesní pedagogiky o stromech a práci lesníka. Při cestě také zkoumaly mraveniště, pozorovaly daňky a hravou formou se dozvídaly více o lese.

14.6.2023 prošly naučnou stezku v Řečkovickém areálu U Mravence děti 3. třídy základní školy Novoměstská. V rámci stezky shlédly daňka Jonáše, který se skrýval v místním lese. Prohlédly si přírodniny a načiní, které lesníci využívají při své práci.

8.6.2023 přijely do areálu U Mravence děti z mateřské školky Pod Špilberkem. Celkem 46 dětí bylo přivítáno trubači Lesů města Brna, děti strávily v areálu den plný poznání a tvořivosti s tematikou zvěře, trubači jim zahráli ukázky z mysliveckého honu a vysvětlili dětem, jak se na lesnici hraje.

7.6.2023 navštívily děti 2. třídy ZŠ náměstí Svornosti Palackého vrch. V rámci programu lesní pedagogiky si prohloubily své vědomosti v oblasti zvěře, prozkoumaly mraveniště a měly možnost si prohlédnout přírodniny (kožešiny, rohy, parohy, zuby).

1.6.2023 mezinárodní den dětí oslavily v areálu U Mravence děti z mateřské školky ze Žebětína. Celkem 41 dětí strávilo tento den v příjemném prostředí areálu. V rámci lesní pedagogiky si dopoledne děti prošly místní naučnou stezku, po obědě se vypravily na poznání k lesním včelám, poslechly si výklad o přírodninách a zahrály si několik tematických her. 

25.5.2023 navštívilo oboru Holednou 14 dětí z mateřské školy Pramínek. Za krásného počasí se vydaly toulkami po stopách zvěře. V oboře shlédly zvěř černou, dančí, ale i mufloni se dětem přišli ukázat ve své plné kráse. Díky předchozím dešťům mohly děti prozkoumat stopy daňků vytlačených do bláta. Prasata dětem ukázala jak ryjí v zemi a hledají tam dobroty a co dělají, když je vše svědí. Závěřem lesní pedagogiky si děti prohlédly a osahaly přírodniny ze zvěře.

23.5.2023 zajímavosti o lese a zvěři si přišlo poslechnout 12 dětí z mateřské školky v Deblíně. Děti si prohlédly přírodniny (rohy, parohy, kožešiny), ale také zkoumaly jarní přírůstky na jehličnatých stromech. Zjistily, jaký je rozdíl mezi modřínem, smrkem a jedlí, k čemu slouží rozsochy, oplocenky a poznávaly rostliny rostoucí kolem lesní cesty.

18.5.2023 proběhla již druhá lesní pedagogika ve školním roce 2022/2023 pro děti ze základní školy v Šebrově. Tentokráte se 35 dětí zúčastnilo programu v oboře Holedná. Kde společně s lesními pedagogy děti prošly tamní obůrku s divokými prasaty, pozorovaly daňky, prohloubily své vědomosti z myslivosti a lesnictví.

12.5.2023 obora Holedná je nejen v letošním školním roce velice oblíbené místo pro lesní pedagogiku. V pátek 12.5.2023 navštívilo oboru celkem 21 dětí 5. třídy základní školy Úvoz. Naši lesní pedagogové ukázali dětem místní zvěř. Pověděli jim zajímavosti o zvěři a myslivosti všeobecně, k čemu slouží oplocenky, ochrana lesa a nezapomněli také zmínit v čem spočívá práce lesníka, výchova lesních porostů, jakou funkci plní lesní školky a jezírka v lese.

11.5.2023 s příchodem jara také začal zájem o program včely. Celkem 35 dětí z mateřské školy Kosmonautů v Brně, přijelo navštívit areál U Mravence v Brně Řečkovicích. Poslechly si zajímavý výklad o včelách, nasadily si včelařské klobouky a šly se podívat k výukovému včelímu úlu. V mezičase si vyrobily včelí úly, které si děti odvezly na výzdobu do školky a zahrály si několik tematických her o včelách.

3.5.2023 proběhla lesní pedagogika pro děti z mateřské školky v Katově. Děti vycházkou po lese prohloubily znalosti v oblasti zvěře, lesa, práci lesníka i myslivce. Cestou poznávaly byliny, které v jarním období zkrášlující les i jeho okolí.

 

27.4.2023 proběhla lesní pedagogika v oboře Holedná pro děti 4. – 5. ročníku ZŠ Letokruh. V rámci programu děti pozorovaly místní divoká prasata včetně letošních přírůstků selat, stádo muflonů, jelena a daňčí zvěř pasoucí se na louce u hlavního vchodu do obory. Dozvěděly se jaký je rozdíl mezi myslivcem a lesníkem, co je úkolem lesníka, jak vzniká les a k čemu slouží oplocenky.

18.4.2023 proběhla lesní pedagogika pro děti z mateřské školy v Maršově. Celkem 13 dětí se vydalo po stopách lesní zvěře. Nejprve si zopakovaly co se v lese smí a nesmí, jaká zvěř v lese žije a která stopa k ní patří, podívaly se ke včelím úlům, krmelci, posedu, zahlédly poskakovat zajíce a nakonec si prohlédly přírodniny.

12.4.2023 proběhla lesní pedagogika na téma zvěř pro 17 dětí mateřské školky Deblín, třída krtečci. V rámci programu se děti dozvěděly více o zvěři, jejich životě, pobytových stopách a k čemu slouží oplocenky v lese. Hezkou jarní vycházku za slunečného počasí zakončily poznáváním a výkladem o přírodninách.

29.3.2023 navštívilo oboru Holednou celkem 21 dětí z přípravné, první a druhé třídy ZŠ Sekaninova Brno. Lesní pedagogové jim pověděli více o chovu místní zvěře a o zvěři jako takové. Společně si prošli naučnou stezku a pod altánem si pověděli více o rozích a parozích.

7.12.2022 navštívilo oboru Holednou 29 dětí z MŠ Žabka v Brně. Společně s lesními pedagogiky děti prošly okolo tamní obůrky s divočáky, jednotlivá zastavení na naučné stezce a zahrály si hru na prořezávku a hádej, kdo jsem.

16.11.2022 proběhla lesní pedagogika v oboře Holedná pro 18 dětí. Děti z MŠ Duha v Brně Bystrci přišly shlédnout místní divočáky a dozvědět se více o zvěři, jejich životě a poslechly si jejich zvuky. Závěrem si pod altánem prohlédly a osahaly přírodniny. 

10.11.2022 proběhla lesní pedagogika pro 26 dětí z 1. třídy ZŠ Brno Horácké náměstí. Děti si prošly naučnou stezku U Mravence, poseděly v lesním polygonu, shlédly krmelec a pod altánem se dozvěděly více o přírodninách a zvěři samotné.

25.10.2022 - lokalita areál U Mravence děti ze ZŠ Bosonožská Brno. Celkem 38 dětí si prošlo tamní naučnou stezku, shlédly les z polygonu a pod altánem se dozvěděly více o zvěři, jejím životě, rozdílu mezi rohem a parohem.

12.10.2022 - lokalita areál U Mravence pro ZŠ Šebrov se 32 žáky. Děti z 1. až 5. ročníků probraly s lesními pedagogiky ptactvo našich lesů. Společně prošli místní naučnou stezku, polygon v korunách stromů a pod altánem si děti smontovaly ptačí budky, které si odvezly do školy k rozmístění a k další výzkumným projektům. Každé dítě si také odvezlo k zavěšení na strom/keř obalenou šišku ptačím zobem pro přilepšenou ptactvu v sychravém podzimním počasí.  ZŠ Šebrov - odkaz na web školy.

22.9.2022 - lesní pedagogika pro předškolní děti MŠ Vranov v lokalitě Babí lom. Celkem 16 předškoláků se vypravilo do lesního porostu prohloubit své znalosti o zvěři.  MŠ Vranov – předškolní děti, program zvěř, lokalita Babí lom, odkaz na web školky.

11.7.2022 – navštívily brány areálu U Mravence děti z příměstského tábora DDM Helceletova. Byl pro ně nachystán program na naučné stezce a pod altánem s tématikou zvěře.

28.6.2022 – poslední lesní pedagogiky ve školním roce 2021/2022 proběhla pro děti ze ZŠ Ivančice – Němčice. Celkem 35 dětí prošlo naučnou stezku v areálu U Mravence a s lesními pedagogiky bylo probráno téma zvěře.

24.6.2022 – celkem 25 dětí ze ZŠ Tyršova Brno navštívilo koncem školního roku areál U Mravence, kde si zpříjemnily červnové školní dopoledne o procházku po naučné stezce, pod altánem se dozvěděly více o zvěři a zahrály si několik tematických her.

13.6.2022  - navštívilo naučnou stezku v brněnských Akátkách celkem 10 dětí ze speciálních tříd ZŠ Sekaninova Brno.

8.6.2022 – proběhla lesní pedagogika pro 4 děti s lehčím mentálním postižením ze ZŠ Palackého v areálu U Mravence. Děti si prošly naučnou stezku a pod altánem se dozvěděly více informací o lesní zvěři.

3.6.2022 – ZŠ Novoměstská Brno navštívila brány areálu U Mravence, celkem 15 dětí se dozvědělo více o životě včel.

31.5.2022 – celkem 36 dětí ze ZŠ Hudcova Brno navštívilo naučnou stezku v areálu U Mravence.

24.5.2022 – lokalita obora Holedná, celkem 10 dětí ze speciálních tříd ZŠ Sekaninova Brno prošlo naučnou stezku, shlédly černou a dančí zvěř a dozvěděly se více o jejich životě.

17.5.2022 – proběhla lesní pedagogika o včelách v areálu U Mravence. Celkem 19 dětí se dozvědělo zajímavosti o včelím životě, ochutnaly med, zahrály si na včelky opilovačky a užily si tak hezké dopoledne v našem areálu.

Ve dnech 3.5., 4.5., 10.5. a 11.5.2022 – navštívilo celkem 125 dětí z MŠ Hudcova Brno naučnou stezku v areálu U Mravence.

26.4.2022 – s jarním probuzením přírody se probouzí i včely. V areálu U Mravence je krásné zázemí, několik včelích úlů a proto je to také vhodné místo pro výuku programu o včelách. Celkem 60 dětí z mateřské školky v Lelekovicích si v tento den popovídaly o včeličkách, zahrály si na včelky opylovačky, vytvořily si svoje vlastní včelí úly, které si odvezly na výstavku do MŠ.

13.4.2022 – lesní pedagogika probíhá i v oboře na Holedné, a tak 36 dětí prošlo tamní naučnou stezku, shlédly krmení divokých prasat a dozvěděly se více o chovu oborní zvěře.

7.4.2022 – proběhla lesní pedagogika na naučné stezce v brněnských Akátkách pro 11 dětí ze ZŠ Sekaninova v Brně, kde děti prohloubily svoje znalosti o lesní zvěři.

1.4.2022 – navštívilo naučnou stezku U Mravence v Řečkovicích celkem 49 dětí ze základní školy Hudcova Brno.  

23.3.2022 – celkem 32 dětí ze ZŠ Deblín navštívilo brněnské městské lesy v Deblíně. Společně s lesními pedagogiky rozšířily svoje vědomosti o lesní hospodářství. Při názorných ukázkách měřily vytěžené dřevo, shlédly jak se vysazuje nový porost a dozvěděly se tak více o práci lesníka.

březen 2022 – do Lesních školek pod Babím lomem zavítala stovka pomocníků, kteří vypomohli při jarní výsadbě žaludů, přesazování okrasných rostlin a výsadbě buků. Této akce se zúčastnily děti ze základní školy z Veverské Bítýšky, Lelekovic, Lipůvky a skauti ze základny v Šebrově.

 

 

Areál U Mravence 

Nachází se v severní části města Brna v bezprostřední blízkosti přírodního parku Baba. Najdete ho v Brně-Řečkovicích v bývalém areálu muničních skladů, na konci ulice Terezy Novákové. 

Převážnou část areálu tvoří listnaté lesy a plochy sloužící pro různé akce.

V září 2018 jsme zde otevřeli Naučnou stezku nazvanou „Mravencovo putování za poznáním“.

Je dlouhá cca 700 m a svými originálními interaktivními prvky, seznamuje návštěvníky na 10 stanovištích nejen s životem v lese, ale i se zajímavostmi ze světa myslivosti a zpracování dřeva. Její součástí je i dřevěný polygon tyčící se 4 m nad zemí s výhledem na krmelec, kam chodí srnky a jiná lesní zvířata.

Areál U Mravence Lesíka lze rovněž pronajmout na firemní i soukromé oslavy, oslavy narozenin, rodinné oslavy, svatby, zásnubní večírky, možnost domluvení výzdoby a aranžování. 

Cenu vám ušijeme na míru.

Bližší informace  poskytne správce areálu:

Lenka Špirudová

tel.: 601 175 484
e-mail: spirudova@lesymb.cz

I když nemůžeme pořádat akce pro veřejnost a setkávat se s vámi, nezahálíme :-)

NEOTOČILI JSME SE K VÁM ZÁDY, JSME TU STÁLE PRO VÁS A S VÁMI !

Chodíte rádi do přírody a do lesa? Naučte se více o přírodě. Rádi bychom vás zde inspirovali, vzdělali i motivovali, abyste se dozvěděli něco zajímavého a užitečného o lese.  

Nabízíme vám zde informace, kvízy i pracovní listy.

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

Zde si můžete zadat poptávku na konkrétní termín. Pokud nelze vybrat konkrétní dny, je objekt ve zvoleném termínu již obsazen. Po odeslání formuláře budete kontaktováni pro případné upřesnění poptávky a její potvrzení.


MOŽNÉ REZERVACE NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 DLE REZERVAČNÍHO KALENDÁŘE. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.Obsazenost
     VOLNO |        Obsazeno |        Zamluveno (rezervace možná) |        Dnešní den

© Lesy města Brna 2018
Všechna práva vyhrazena