LESNÍ PEDAGOGIKA

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, o vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v
prostředí lesa. Smyslem lesní pedagogiky je prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit význam hospodaření v lese, zlepšení vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně, podpora pozitivního vztahu k práci lesníků a podpora zájmu o dřevo
jako obnovitelnou surovinu.

ZÁKLADNÍM MOTTEM LESNÍ PEDAGOGIKY JE: „O LESE SE UČIT V LESE“.

Lesní pedagogika je určena především žákům MŠ a ZŠ a jiným dětským kolektivům, ale i rodinám, dospělým a seniorům a jiným různým skupinám. Je zárověň příležitost pro školy, jak naplnit jedno z průřezových témat RVP - LES. Programy lesní pedagogiky chceme být také nápomocni školám v plnění „Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízení“ (č.j. 32 338/2000-22). Lesní pedagogiku lze uplatnit i v programu Prevence sociálně patologických jevů.

Aktivity lesní pedagogiky zajišťují zaměstnanci společnosti Lesy města Brna, a.s. - lesní pedagogové, kteří vlastní certifikát lesního pedagoga získaný na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.

CO VÁM NABÍZÍME?

Programy jsou určeny především pro žáky prvního stupně ZŠ, zúčastnit se mohou ale také všichni ostatní od dětí z MŠ po seniory.

Dětem představujeme lesní prostředí jako důležitý ekosystém se všemi biologickými, zoologickými a ekologickými vazbami. Naší snahou je, aby děti poznali lesní prostředí všemi smysly (hmat, sluch, čich, chuť, zrak), hlavní formou působení je hra - zařazeny jsou hry smyslové, znalostní, pohybové a kreativní. Důležitou roli hraje také rozvíjení klíčových kompetencí. Většina programů probíhá přímo v lese.
 
Programy mohou proběhnout v dopoledních i odpoledních hodinách. Naším působištěm jsou
lesy města Brna, konkrétní místo vybereme po domluvě s Vámi. Minimální počet účastníků je 10. V době programu za žáky zodpovídá doprovodný pedagogický dozor.
 
Účastnický poplatek je 20 Kč za žáka MŠ, 30 Kč za ostatní účastníky (v ceně není zahrnuto občerstvení).
 

CO SI VZÍT S SEBOU?

Sportovní oblečení a obuv, oděv proti dešti, pití, svačinu, dobrou náladu. Výukové materiály a
pomůcky zajistíme my.

JAKÉ PROGRAMY VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
 

1. STROMY

Program je zaměřen na lesní dřeviny, jejich poznávání, praktické ukázky v dané lokalitě.
 

2. ZVĚŘ

Program seznamuje účastníky s lesními zvířaty, jejich potravou a hlavními poznávacími znaky.

3. PTÁCI

Účastníci se naučí poznávat základní druhy ptáků vyskytujících se v lese. Postaví si budku nebo
krmítko, které si pak odnesou s sebou. Cena programu je 50 Kč za účastníka.


4. TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Účastníci budou prakticky seznámeni s činností lesníka v lese - naučí se změřit výšku a průměr
strom, určit jeho věk, dozví se, proč je důležité stromy těžit a jak probíhá zpracování dřeva, k čemu všemu se dřevní surovina využívá.
 

5. DO OBORY S OBORNÍKEM

Program probíhá v oboře Holedná v Brně s panem oborníkem. Účastníci se vydají po stopách zvěře, která žije v oboře, dozví se, jak se o zvěř staráme a jak se v oboře hospodaří.
 

6. ZALESŇOVÁNÍ

Společně s lesníkem zalesníme určitou část lesa pomocí semenáčků nebo sazenic vypěstovaných v našich lesních školkách, tematický výklad o zalesňování.

7. NÁVŠTĚVA LESNÍCH ŠKOLEK

Prohlídka vybavení Lesních školek pod Babím lomem. Dozvíme se, co jsou to síje, pěstování sazenic školkováním a podřezáváním, vyzvedávání a třídění sazenic.

8. NAUČNÁ STEZKA A LESNÍ POLYGON v areálu U Mravence Lesíka v Řečkovicích

Pozorování zvěře z lesního polygonu. Po absolvování naučné stezky budou účastníci vědět, jak to v lese chodí.

9. VČELY v areálu U Mravence Lesíka v Řečkovicích

Povídání o včelách a ukázka včelích obyvatel v proskleném úlu.

 

Areál U Mravence Lesíka

Nachází se v severní části města Brna v bezprostřední blízkosti přírodního parku Baba. Najdete ho v Brně-Řečkovicích v bývalém areálu muničních skladů, na konci ulice Terezy Novákové. 

Převážnou část areálu tvoří listnaté lesy a plochy sloužící pro různé akce.

V září 2018 jsme zde otevřeli Naučnou stezku nazvanou „Mravencovo putování za poznáním“.

Je dlouhá cca 700 m a svými originálními interaktivními prvky, seznamuje návštěvníky na 10 stanovištích nejen s životem v lese, ale i se zajímavostmi ze světa myslivosti a zpracování dřeva. Její součástí je i dřevěný polygon tyčící se 4 m nad zemí s výhledem na krmelec, kam chodí srnky a jiná lesní zvířata.

Areál U Mravence Lesíka lze rovněž pronajmout na firemní i soukromé oslavy, oslavy narozenin, rodinné oslavy, svatby, zásnubní večírky, možnost domluvení výzdoby a aranžování. 

Cenu vám ušijeme na míru.

Bližší informace  poskytne správce areálu:

Lenka Špirudová

tel.: 601 175 484
e-mail: spirudova@lesymb.cz

I když nemůžeme pořádat akce pro veřejnost a setkávat se s vámi, nezahálíme :-)

NEOTOČILI JSME SE K VÁM ZÁDY, JSME TU STÁLE PRO VÁS A S VÁMI !

Chodíte rádi do přírody a do lesa? Naučte se více o přírodě. Rádi bychom vás zde inspirovali, vzdělali i motivovali, abyste se dozvěděli něco zajímavého a užitečného o lese.  

Nabízíme vám zde informace, kvízy i pracovní listy.

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

Zde si můžete zadat poptávku na konkrétní termín. Pokud nelze vybrat konkrétní dny, je objekt ve zvoleném termínu již obsazen. Po odeslání formuláře budete kontaktováni pro případné upřesnění poptávky a její potvrzení.

Obsazenost
     VOLNO |        Obsazeno |        Zamluveno (rezervace možná) |        Dnešní den

© Lesy města Brna 2018
Všechna práva vyhrazena