Poplatkový lov

Toužíte po životní trofeji či zážitku z lovu, máte chuť spojit lov s relaxací a pobytem v krásné přírodě, chcete na lov pozvat své kamarády, přátele nebo udělat radost někomu blízkému a darovat mu nezapomenutelný zážitek v podobě lovu?

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na: duda@lesymb.cz, Tomáš Duda, +420 728 154 690
Upozorňujeme, že uvedené ceny se mohou během roku měnit.

představení

Společnost provádí výkon práva myslivosti ve vlastní režii dvou honiteb a to Dolní Lhota - Babí lom výměra 3 100 hektarů a Vohančice výměra 1 908 hektarů, zde je hlavní výskyt sparkaté zvěře dančí, mufloní, srnčí, jelení a zvěře černé.

Naším prvotním cílem mysliveckého hospodaření je vysoká kvalita medailových trofejí a dobrá tělesná kondice veškeré chované zvěře. Ukázku  ulovené trofejové zvěře lze vidět na doložených fotografií.


Dále je možnost využít lov v oboře, která slouží nejen k vlastnímu chovu oborní zvěře daňčí, mufloní, siky dybovského a černé ale také k rekreaci. Dosahující trofeje ulovené zvěře v oboře běžně dosahují medailových hodnot. Nejsilnější daněk uloven 22.10.2002 CIC: 192,97 a nejsilnější mufloní trofej je bohužel z muflona, který uhynul 3.3.2008, CIC: 216,35. Prostředí obory se rozkládá ve velmi členito kopcovitém terénu lužních lesů o celkové výměře necelých 500 ha.

Pro zájemce o lovecké zážitky nabízíme poplatkový odstřel zvěře dančí, mufloní, černé, srnčí a vysoké formou individuálního odlovu dle ceníku. U zvěře černé a vysoké je možnost po domluvě uspořádat naháňku pro více účastníků. Vše se odehrává v krásných bukosmrkových lesních oblastech v nadmořské výšce kolem 550 m.

Všechny lovy jsou předem obeznány. Naší prioritou je spokojenost loveckých hostů, ke každému jednotlivci či skupině přistupujeme individuálně a veškeré služby přizpůsobujeme jejich přání. 

 

 

 

Podmínky lovu

1. Lovecký host je při lovu na zvěř spárkatou a černou doprovázen vždy pověřeným loveckým doprovodem,  vstup do revíru se střelnou zbraní bez povolané doprovodné osoby je přísně zakázán.

2. Ohodnocení trofejí body CIC je prováděno kvalifikovanými proškolenými zaměstnanci lesní správy dle mezinárodně platných pravidel. Poplatky za odstřel se řídí dle bodového ohodnocení trofeje.

3. Bodová hodnota trofejí CIC je zjišťována v čerstvém stavu ihned po ulovení zvěře a slouží výhradně pro účely dle tohoto ceníku. Proto nemusí být totožná s hodnotou CIC zjištěnou po předepsaném vyschnutí trofeje.

4. Každý lovecký host je povinen před lovem předložit platný lovecký lístek , včetně zákonného pojištění platného v České republice. Tuzemští lovci jsou povinni předložit zbrojní průkaz a průkaz zbraně , cizinci jsou povinni předložit zbrojní průvodní list. Zahraničním lovcům vyřídí vystavení loveckého lístku myslivecký referent. K tomu je třeba zaslat s předstihem kopii platného loveckého lístku a dokladu o zaplacení pojistného v roce lovecké akce.

5. Ceny a další v ceníku neuvedené služby a činnosti stejně jako za druh zvěře, která není uvedena v ceníku, mužou být ujednány před začátkem lovu a to formou písemné dohody o lovu a druhu zvěře.

6. U výjimečných případů jako je sanitární odlov, abnormality, nižší kvalita trofejí a.j., je možno sjednat na základě písemné smlouvy i jiné ceny, než jsou stanoveny tímto ceníkem.

7. Po ulovení trofejové zvěře III. věkové třídy může být loveckému hostu, který čeká na své kolegy z lovecké skupiny, nabídnuta mysl. referentem možnost dalšího lovu na zvěř holou nebo mladou zvěř černou, a to dle pokynu loveckého doprovodu. Za takto slovenou zvěř se nezapočítává poplatek za odstřel. 

8. Zahraniční host je povinen zaplatit vyúčtování před odjezdem  z České republiky.

 

ZVĚŘ MUFLONÍ

Doba lovu:  1. 7. – 31. 3. (muflon)

Doba lovu:  1. 7. – 31. 12. (muflonka)

Doba lovu:  1. 1. – 31. 12. (mufloní do dvou let věku)

 

Hlavní lovecká sezóna: 15. 10. – 30. 11. 

Bronzová medaile: 185 194,99 CIC 
Stříbrná medaile: 195
204,99 CIC
Zlatá medaile: od 205,00 CIC

muflonka, muflonče                            1 000 Kč/ks

Přibližná délka toulců v cm 
do 150 CIC (do 55 cm)                           7 000 Kč
150,01 – 160,00 CIC (52 – 61 cm)           9 000 Kč
160,01 – 170,00 CIC (55 – 65 cm)         10 000 Kč
170,01 – 184,99 CIC (62 - 74 cm)          17 000 Kč
185,00 – 194,99 CIC (71 – 76 cm)         19 000 Kč
195,00 – 204,99 CIC (73 – 80 cm)       31 000 Kč
205,00 – 210,00 CIC (80 – 86 cm)      41 000 Kč

přes 210 CIC za každý další celý bod - 1 500 Kč

Postřelení: 50 % objednané hodnoty 
Jednoduchá preparace - 800 Kč 
Deka včetně stažení - 900 Kč
Organizační poplatek za 1 lovce a lovecký den - 1 000 Kč
Poplatek za dosled lovecky upotřebitelným psem - 2 500 Kč

Ceny se týkají horní hranice bodového rozpětí, trofeje uvnitř bodového rozpětí budou cenově interpolovány.

 

 

ZVĚŘ MUFLONÍ (v oboře)

Doba lovu: celoročně

Hlavní lovecká sezóna: 15. 10. - 30. 11. 

Bronzová medaile: 185 - 194,99 CIC 
Stříbrná medaile: 195 - 204,99 CIC
Zlatá medaile: od 205,00 CIC

muflonka, muflonče                            1 000 Kč/ks

Přibližná délka toulců v cm 
do 150 CIC (do 55 cm)                           5 000 Kč
150,01 – 160,00 CIC (52 – 61 cm)           6 000 Kč
160,01 – 165,00 CIC                                 6 500 Kč
165,01 – 170,00 CIC (55 – 65 cm)          7 000 Kč
170,01 – 175,00 CIC                                10 000 Kč
170,01 – 180,00 CIC (62 - 74 cm)         13 000 Kč
180,01 – 184,99 CIC                                16 000 Kč
185,00 – 194,99 CIC                              20 000 Kč
195,00 – 204,99 CIC (73 – 80 cm)      33 000 Kč
205,00 – 210,00 CIC                             38 000 Kč

přes 210 CIC za každý další celý bod - 1 500 Kč

Postřelení: 50 % objednané hodnoty 
Jednoduchá preparace - 800 Kč 
Deka včetně stažení - 900 Kč
Organizační poplatek za 1 lovce a lovecký den - 500 Kč
Poplatek za dosled lovecky upotřebitelným psem - 2 500 Kč

Ceny se týkají horní hranice bodového rozpětí, trofeje uvnitř bodového rozpětí budou cenově interpolovány.

 

ZVĚŘ SRNČÍ

Doba lovu:  1. 5. – 30. 9. (srnec)

Doba lovu:  1. 8. – 31. 12. (srna)

Doba lovu:  1. 1. – 31. 12. (srnčí do dvou let věku)

Doba říje cca: poloviny července do poloviny srpna 

Bronzová medaile: 105 – 114,99 CIC 
Stříbrná medaile: 115 – 129,99 CIC
Zlatá medaile: od 130 CIC

paličkář - 1 000 Kč

srna, srnče                      1 000 Kč/ks

srnec
do 55 CIC                         3 000 Kč
55,01 – 65,00 CIC            3 500 Kč
65,01 – 75,00 CIC            4 500 Kč
75,01 – 80,00 CIC            5 500 Kč
80,01 – 95,00 CIC           8 000 Kč
59,01 – 100,00 CIC        10 000 Kč
100,01 – 105,00 CIC       14 500 Kč
105,01 – 110,00 CIC        16 500 Kč
110,01 – 115,00 CIC         19 400 Kč
115,01 – 120,00 CIC        24 400 Kč
120,01 - 125,00 CIC        28 300 Kč
125,01 – 130,00               34 700 Kč

přes 130 CIC  za každý další celý bod - 1 000 Kč

Postřelení: 50 % objednané hodnoty 
Jednoduchá preparace - 500 Kč
Deka včetně stažení - 800 Kč
Organizační poplatek za 1 lovce a lovecký den - 1 000 Kč 
Poplatek za dosled lovecky upotřebitelným psem - 2 500 Kč

Ceny se týkají horní hranice bodového rozpětí, trofeje uvnitř bodového rozpětí budou cenově interpolovány.

ZVĚŘ DAŇČÍ

Doba lovu: 1. 7. – 31.1. (daněk)

Doba lovu: 1. 8. – 31.1. (daněla)

Doba lovu: 1. 1. – 31.12. (do dvou let věku)


Doba říje cca: 1. 10. – 31. 10.

Bronzová medaile: 160 – 169,99 CIC
Stříbrná medaile: 170 – 179,99 CIC
Zlatá medaile: od 180,00 CIC

daněla, daňče                1 000 Kč/ks

špičák - 3 000 Kč
daněk s jelenovitým parožím do 3 let věku - 5 000 Kč

daněk do 120,00 CIC   8 000 Kč
120,01 – 130,00 CIC       11 000 Kč
130,01 – 140,00 CIC      14 000 Kč
140,01 – 150,00 CIC      21 000 Kč
150,01 – 160,00 CIC      27 000 Kč
160,01 – 170,00 CIC      36 000 Kč
170,01 – 180,00 CIC      45 000 Kč

přes 180,00 CIC za každý další celý bod - 1 500 Kč

Postřelení: 50 % objednané hodnoty
Jednoduchá preparace - 700 Kč
Deka včetně stažení - 900 Kč
Organizační poplatek za 1 lovce a lovecký den - 1000 Kč
Poplatek za dosled lovecky upotřebitelným psem - 2 500 Kč

Ceny se týkají horní hranice bodového rozpětí, trofeje uvnitř bodového rozpětí budou cenově interpolovány.

ZVĚŘ DAŇČÍ (v oboře)

Doba lovu: 1. 7. – 10.3. (daněk)

Doba lovu: 1. 8. – 31.1. (daněla)

Doba lovu: 1. 1. – 31.12. (do dvou let věku)


Doba říje cca: 1. 10. – 31. 10.

Bronzová medaile: 160 – 169,99 CIC
Stříbrná medaile: 170 – 179,99 CIC
Zlatá medaile: od 180,00 CIC

daněla, daňče                1 000 Kč/ks

špičák - 3 000 Kč
daněk s jelenovitým parožím do 3 let věku - 5 000 Kč

daněk do 120,00 CIC      7 000 Kč
120,01–130,00 CIC            9 000 Kč
130,01–140,00 CIC           11 000 Kč
140,01–145,00 CIC          13 000 Kč
145,01–150,00 CIC          15 000 Kč
150,01–155,00 CIC          19 000 Kč
155,01–160,00 CIC         23 000 Kč
160,01–165,00 CIC         26 000 Kč
165,01–170,00 CIC         28 000 Kč
170,01–175,00 CIC          31 000 Kč
170,01–180,00 CIC         35 000 Kč
180,01–185,00 CIC         39 000 Kč

přes 185,00 CIC za každý další celý bod - 1 500 Kč

Postřelení: 50 % objednané hodnoty
Jednoduchá preparace - 700 Kč
Deka včetně stažení - 900 Kč
Organizační poplatek za 1 lovce a lovecký den - 500 Kč
Poplatek za dosled lovecky upotřebitelným psem - 2 500 Kč

Ceny se týkají horní hranice bodového rozpětí, trofeje uvnitř bodového rozpětí budou cenově interpolovány.

ZVĚŘ ČERNÁ

Doba lovu: kňour, bachyně - celoročně
Lončák, sele - celoročně 

Bronzová medaile: 110 - 114,99 CIC 
Stříbrná medaile: 115 - 119,99 CIC 
Zlatá medaile: od 120,00 CIC

INDIVIDUÁLNÍ LOVY

sele                                   1 500 Kč
lončák                             2 200 Kč                                
kňour do 100 CIC        12 500 Kč
100,00 – 105,00 CIC     13 800 Kč
105,01 – 110,00 CIC        19 100 Kč
110,01 – 115,00 CIC        31 300 Kč

přes 115,00 za každý další celý bod - 3000 Kč

Organizační poplatek za 1 lovce a lovecký den - 1 000 Kč
Poplatek za dosled lovecky upotřebitelným psem - 2 500 Kč
Škára včetně stažení 
sele - 1 000 Kč
dospělá zvěř - 2 000 Kč 

Postřelení

sele, lončák - 1 500 Kč
kňour - 10 000 Kč

Ceny se týkají horní hranice bodového rozpětí, trofeje uvnitř bodového rozpětí budou cenově interpolovány.

ZVĚŘINA

  • srnčí (do 10                  100 Kč/kg
  • srnčí (10 kg +)              120 Kč/kg
  • daňčí                              80 Kč/kg
  • jelení                              90 Kč/kg
  • mufloní                          55 Kč/kg
  • černá (do 40 kg)          60 Kč/kg
  • černá (nad 40 kg)        70 Kč/kg

 

 

 

DALŠÍ SLUŽBY

Zbraň na 1 den - 600 Kč

 

 

© Lesy města Brna 2018
Všechna práva vyhrazena