TIPY NA VÝLETY

Vydejte se na nejzajímavější místa kolem Brna, navštivte studánky a pokochejte se místy nedotčenými těžbou.
Uvidíte muflony v oboře a díky našim naučným stezkám se dozvíte o lese a jeho zvířecích obyvatelích více než si myslíte.

Najděte si své místo a navštivte lokality kolem Brna, které stojí za vidění.

 

Vybírat můžete z nenáročných procházek, kouzelných studánek a s dětmi neváhejte navštívit naučné stezky, kde se dozví spoustu zajímavého. Vychutnáte si klid chráněných území a přírodních rezervací a možná spatříte i lesní zvěř v našich oborách.

Veškeré lokality v naší správě jsou přístupné široké veřejnosti. Poprosíme jen o respekt k pravidlům v dané oblasti. Každý jednotlivec by měl brát vážně, ať již jako konzument, daňový poplatník nebo občan svou zodpovědnost za udržení ekosystému „les“. 

Přírodní park Baba

Umístění: rozsáhlá zalesněná vyvýšenina s mnoha loukami. Celý tento komplex se nachází především na území Řečkovic, Bystrce, Medlánek a obce Česká. Nejvyšší bod – Sychrov – dosahuje nadmořské výšky 463 metrů.

Délka: individuální procházka

Náročnost: lehká
Dostupnost: pěšky, na kole
MHD Ivanovice, Jinačovice

 

Přírodní rezervace Babí lom

Umístění: mezi obcemi Lelekovice v okrese Brno-venkov a Svinošice v okrese Blansko, která zahrnuje skalnatý hřeben se stejnojmenným vrcholem. Na vrcholu významná rozhledna. Zbytky původní Rybkovi rozhledny s možností zapsání do výškovnice.  Od 1.5.2014 – nová naučná stezka

Délka: naučná stezka 1 – 2 hod., rozhledna 2 – 3 hod.

Náročnost: lehká, v oblasti hřebenu Babího lomu středně těžká až těžká
Dostupnost: pěšky, částečně na kole
MHD – Vranov – navazuje vlak Lelekovice, příp. bus Svinošice, Šebrov

 

 

Přírodní park Údolí Bílého potoka

Umístění: ústí do řeky Svratky v městečku Veverská Bítýška. Jde o asi 15 km dlouhé zalesněné, místy i skalnaté údolí, které protíná mírně zvlněnou náhorní plošinu. Nejvýše položená místa parku dosahují výšek téměř 500 m, dno potoka na horním toku leží ve výšce asi 430 m,  nejnižší bod je dno nivy potoka před Veverskou Bítýškou. Historicky zajímavá místa – Hálův mlýn, Šmelcovna (tam je v současné době občerstvení)

Délka: půldenní až celodenní

Náročnost: lehká, středně těžká (brody)
Dostupnost: nejlépe na kole, možno i pěšky z Veverské Bítýšky (lze i lodí z Brna do Bítýšky a pak pokračovat dál na kole = pěkný výlet), Maršova, Jabůrku, Lažánek, Svatoslavi
MHD – Veverská Bítýška, IDS do jednotlivých vesnic

 

Přírodní rezervace Kamenný vrch

Umístění: v katastrálních územích Nový Lískovec a Kohoutovice, na jihovýchodních svazích Kohoutovické vrchoviny. Důvodem ochrany je bohatý výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), který zde vytváří největší populaci na světě, čítající 55 tisíc trsů těchto rostlin. Rezervace se překrývá s evropsky významnou lokalitou Kamenný vrch

Délka: jednoduchá krátkodobá vycházka

Náročnost: lehká
Dostupnost: pěšky, na kole
MHD – zastávka Myslivna, ul. Pisárecká. 

 

Rozhledna Ostrá Horka na vrcholu Strom v Soběšicích

Umístění: Ostrá horka je rozhledna, která se nachází na stejnojmenném vrchu zvaném také Strom (405 m n. m.) v brněnských Soběšicích (městská část Brno-sever).v katastrálním území v Soběšice

 

Délka: jednoduchá krátkodobá vycházka (1 hod)

Náročnost: lehká, středně těžká (schody na rozhlednu)
Dostupnost: pěšky, na kole
MHD – Soběšice

Okolo Brněnské přehrady -  přírodní památka Skalky u přehrady

Skalky u přehrady - je přírodní památka, která se nachází v okrese Brno-město, na katastrálním území Bystrc a Kníničky. Dvě oddělené plochy na příkrých skalnatých svazích průlomového údolí řeky Svratky těsně pod hrází Brněnské přehrady se nacházejí v nejsevernější části Kohoutovické vrchoviny, 500 m západně Kníniček. Nadmořská výška je 215-250 m, výměra 1,34 ha. Vyhlášena byla roku 1989. Důvodem ochrany je teplomilná vegetace, která se spolu s lišejníky nachází na zdejším skalnatém terénu.

Severně exponované svahy jižní části nad pravým břehem řeky jsou mírnější a zarostlé dubohabrovým porostem. Jižně až jihozápadně exponované svahy severní části nad levým břehem řeky mají lesostepní charakter s volnými skalnatými, případně travnatými, plochami a roztroušenými dřevinami. Cenná jsou teplomilmá společenstva skalních stepí s výskytem řady vzácných druhů rostlin.

 

Délka: individuální – krátkodobá procházka okolo přehrady – obvodová komunikace + plážové plochy

Náročnost: lehká 
Dostupnost: pěšky, na kole
MHD – přehrada, loď

 

PŘÍRODNÍ REZERVACE SLUNNÁ

Umístění:  uprostřed lesního komplexu mezi obcí Heroltice-Pejškov-Lažánky-Maršov
Ekosystém starého listnatého lesa, tvořený původními bukovými porosty místy pralesovitého charakteru, které jsou významným refugiem pro hnízdění ptactva a poskytují zázemí pro celou řadu vzácných a chráněných druhů rostlin, jako je brambořík nachový, okrotice bílá, okrotice dlouholistá a kruštík modrofialový.

Délka – individuální – IDS z Lažánek, Maršova, Heroltic, Pejškova, Deblína, Braníškova

Náročnost: lehká 
Dostupnost: pěšky, na kole

Okruh lažánecko-Heroltický kolem retenčních nádrží

z Heroltic-altán s hřištěm u Čertovy hráze – údolím okolo retenční nádrže Slunná – Fořtova studánka – rozcestí – prales Slunná – zpět na rozcestí směr na Pejškov –Heroltice – cestou Sovova Studánka – altán s hřištěm u Čertovy hráze (okruh lze nastoupit kdekoliv na trase)

 

 

Deblínská

Umístění stezky: katastr obce Deblín (Tišnovsko)
Délka stezky: cca 1 hodina poklidné chůze
Náročnost: mírná - pro rodiny s malými dětmi, seniory
Dostupnost: pro pěší i cyklisty

Stezka se nachází v lesním komplexu asi 1,5 km od deblínské myslivny. Přístup na stezku je možný z odstavného parkoviště u silnice Deblín – Svatoslav nebo od deblínského rybníka. Výlet můžeme zakončit příjemným posezením u lesního rybníčku „U prvního buku“. Na podzim se tato oblast stává rájem všech houbařů.

Zastavení naučné stezky:

1. Les – důležitý ekosystém životního prostředí
2. Jehličnaté stromy
3. Listnaté stromy
4. Když v lese najdete ...
5. Ptáci v lese
6. Jak se o les staráme, tak se les postará o nás

 

Brněnská

Umístění stezky: katastr města Brna
Délka stezky: cca 2 hodiny poklidné chůze
Náročnost: mírná - pro rodiny s malými dětmi, seniory
Dostupnost: pro pěší i cyklisty

Stezka začíná v Brně–Štýřicích v trase cyklostezky a vede kolem řeky Svratky do Pisárek, kde se stáčí k hotelu Myslivna a končí u přírodní rezervace Kamenný vrch. Je z několika směrů dostupná městskou hromadnou dopravou. Na trase stezky se nachází vyhlídka, ze které je možné se pokochat pohledem na brněnské výstaviště a Staré Brno. Cestou lze navštívit lanové centrum „ Junglepark“.

Zastavení naučné stezky:

1. Informatorium o dřevě
2. Les - důležitý ekosystém životního prostředí
3. Les a rekreace
4. Když v lese najdete ...
5. Myslivost
6. Jehličnaté stromy
7. Listnaté stromy
8. Ptáci v lese
9. Jak se o les staráme, tak se les postará o nás

Lipůvecká

Umístění stezky: katastry obcí Hořice, Dolní Lhota a Lipůvka (Blanensko)
Délka stezky: cca 3 hodiny poklidné chůze
Náročnost: středně náročná - pro rodiny s malými dětmi, seniory
Dostupnost: pro pěší

Výchozí bod stezky je u hořické hájenky, kde se nachází posezení s dětskými dřevěnými prolézačkami. V obci Hořice je možné odstavit automobil na parkovišti nebo využít autobusovou dopravu z města Blanska. 
Na trase stezky se nachází „Hančina studánka“, kde je možné se občerstvit pramenitou vodou z brněnských lesů. Stezka vede rovněž kolem altánu, ve kterém lze za nepříznivého počasí najít útočiště. Po celé trase jsou vidět neblahé následky větrné kalamity, která zasáhla městské lesy v roce 2010 a jejíž následky budou ovlivňovat naše hospodaření po mnoho let. U hořické hájenky lze využít k občerstvení místní hospůdku a výlet zakončit návštěvou ranče.

Zastavení naučné stezky:

1. Les - důležitý ekosystém životního prostředí
2. Když v lese najdete ...
3. Jehličnaté stromy
4. Ptáci v lese
5. Hmyz v lese
6. Dřevokazné houby v lese
7. Listnaté stromy
8. Myslivost
9. Bylinné patro v lesním prostřed

Holedná Myslivecká

Umístění stezky: obora Holedná, katastr městské části Brno–Jundrov
Délka stezky: cca 1,5 hodiny poklidné chůze
Náročnost: středně náročná - pro rodiny s malými dětmi, seniory
Dostupnost: pro pěší

Stezka se nachází v lesním prostředí obory Holedná. Toto účelové zařízení slouží k chovu dančí, mufloní a černé zvěře (divočáků). Lesní komplex ležící v intravilánu města Brna je obklopen sídlišti městských částí Jundrov, Kohoutovice a Bystrc. Přírodní prostředí s překrásnými lesními zákoutími, bohatá rekreační vybavenost (altány,odpočinkové sestavy, lavičky, hustá síť zpevněných cest) poskytuje návštěvníkům jedinečné podmínky pro oddych, relaxaci a krátkodobou rekreaci. Neopakovatelné zážitky skýtá možnost kontaktu s volně žijící zvěří především pro malé návštěvníky. Celá trasa rekreační naučné stezky vede po zpevněných cestách a je možné ji absolvovat z několika směrů. Je snadno dostupná od zastávek MHD nebo vlastní dopravou s parkováním na zpevněném parkovišti u obůrky s divočáky. Při návštěvě obory je nutné respektovat provozní řád obory, zejména přísný zákaz volného pobíhání psů.

Holedná interaktivní

Umístění stezky: obora Holedná, katastr městské části Brno-Jundrov
Délka stezky: 600 m
Náročnost: mírná - pro rodiny s malými dětmi
Dostupnost: pro pěší a kočárky

Stezka je nenáročná asi 600 m dlouhá a je vhodná i pro kočárky. Je umístěna v nejnavštěvovanější části obory Holedná u obůrky s divočáky. Její součástí je celkem 10 zastavení, které obsahují kreslené informační tabule, odpočinkovou lavičku a herní interaktivní prvek, který zábavnou formou rovněž předává informace z lesního prostředí. Děti tak mohou vnímat příběh o lese všemi smysly.

Součástí stezky je lesní hřiště pro nejmenší návštěvníky lesa. Děti mohou na hřišti vyzkoušet obratnost třeba na kládové houpačce, originální prolézačce nebo na lezecké stěně. 

Babí lom

Umístění stezky: katastr obce Lelekovice
Délka stezky: cca 1,5 hodiny poklidné chůze
Náročnost: středně náročná - pro rodiny s malými dětmi, seniory
Dostupnost: pro pěší i cyklisty


Naučná stezka je zaměřena na rodiny s dětmi a tematicky se jedná o „cestu stromu“ od semene po výrobky ze dřeva. Na každém stanovišti je umístěno lesní zvíře vyrobené z jednoho kusu dřeva, který je opracován motorovou pilou ve velikosti zhruba 1,5 m. Toto zvíře je v krátkosti popsané v rohu naučné tabule. Celou naučnou stezkou provází mravenec „Lesík“, který se takto stal maskotem Lesů města Brna, a. s. a bude mít za úkol děti i širokou veřejnost přístupnou a nenásilnou formou seznamovat s naší společností, pracovní náplní lesníků, funkcí lesů i významem lesnictví v celém komplexu činností. Součástí naučné stezky je i nový lesní altán, 4 lesní hřiště a obnovená studánka u Sv. Huberta.

Zastavení naučné stezky:

1. Semenářství a školkařství (aneb jak se rodí stromek)
2. Obnova lesa (aneb jak vzniká nový les)
3. Výchova lesa (aneb jak se vychovává nový les)
4. Těžba lesa (aneb jak se těží les)
5. Jak se zpracovává a využívá dřevo
6. Rok s lesníkem
7. Rok s myslivcem
8. Koloběh vody v lese
9. Vzduch a les
10. Historie Babího lomu

U Mravence lesíka 

Umístění stezky: areál U Mravence, katastr Jinačovice
Délka stezky: cca 1 hodina poklidné chůze
Náročnost: středně náročná - pro rodiny s malými dětmi, seniory
Dostupnost: pro pěší i cyklisty

Naučná stezka se nachází v uzavřeném areálu U Mravence Lesíka v Brně-Řečkovicích, na konci ulice Terezy Novákové. Svými originálními interaktivními prvky, seznamuje návštěvníky na 10 stanovištích s životem v lese, zpracováním dřeva či myslivostí. Součástí stezky je i výukový lesní polygon, umístěný  v korunách stromů  4m nad zemí.  Z polygonu je krásný výhled na les a krmelec, kde je možné zahlédnou srnky a jiná lesní zvířata. Stezka je dlouhá 1,6 km a vhodná i pro maminky s kočárky.  Pro veřejnost bude stezka přístupná v době konání akcí a každé úterý a čtvrtek, pokud tomu není rozhodnuto jinak - aktuální informace naleznete pod záložkou areál U Mravence Lesíka.

Zastavení naučné stezky:

1. Mraveniště
2. Doubrava
3. Strom života
4. Svět v korunách stromů – ptáci
5. Jak se stát pravým zálesákem
6. Vnímej všemi smysly
7. Koloběh dřeva v přírodě
8. Lesní detektiv
9. Myslivost - zvířata
10. Odpadky v přírodě

AKÁTKY

Umístění stezky: katastr ÚMČ Brno - Židenice
Délka stezky: cca 45 minut poklidné chůze, 1.300 metrů
Náročnost: středně náročná - pro rodiny s malými dětmi, seniory
Dostupnost: pro pěší i cyklisty

Naučná stezka je zaměřena na rodiny s dětmi, zájmové přírodovědné skupiny, školy. Tematicky pojednává srozumitelnou formou o základním koloběhu vývoje lesního ekosystému. Celou naučnou stezku provází maskot společnosti LmB mravenec Lesík. Naučná stezka je součástí projektu zatraktivnění lesoparku Akátky, v rámci kterého bylo vybudováno i velké lesní interaktivní hřiště se sportovním, herním i odpočinkovým mobiliářem.

Zastavení naučné stezky:

1. Semenářství a školkařství (aneb jak se rodí stromek)
2. Obnova lesa (aneb jak vzniká nový les)
3. Výchova lesa (aneb jak se vychovává nový les)
4. Těžba lesa (aneb jak se těží les)
5. Jak se zpracovává a využívá dřevo
6. Rok s lesníkem
7. Rok s myslivcem
8. Koloběh vody v lese
9. Vzduch a les
10. Historie Lesů města Brna 

Kuřimská hora

Umístění stezky: Kuřim, katastr Kuřim
Délka stezky: cca 1,5 hodiny poklidné chůze
Náročnost: středně náročná - pro rodiny s malými dětmi, seniory
Dostupnost: pro pěší i cyklisty, kočárek terénní

Stezka se nachází v lesním prostředí Kuřimské hory. Na stezku lze vstoupit od kaple sv. Jana Nepomuckého nebo z ulice U Rybníka a absolvovat ji v libovolném pořadí. Celou stezkou návštěvníky doprovází maskot Lesů města Brna, a.s. – mravenec Lesík. Okruh naučné stezky tvoří 10 naučných tabulí věnovaných lesnické a přírodovědné tematice. Tabule jsou doplněny interaktivními prvky, které podtrhují dané téma. Mezi jednotlivými stanovišti jsou v lesním porostu zabudovány pozorovací stojany s kukátkem a frotáží ptactva (technika přenášení reliéfní struktury na papír). Doporučujeme vezměte si s sebou papíry, tužku a předem staženou mobilní aplikaci LESNÍ SVĚT. V aplikaci si po naskenování QR kódů na jednotlivých pozorovatelnách a interaktivních tabulí stáhnete obrázky, zvuky a různé zajímavosti o ptactvu a zvěři. Takto naskenované informace, se návštěvníkovi uloží do jeho aplikace a může se k ní kdykoliv znovu vrátit. Celá aplikace Lesní svět je zdarma. Návštěvníci tak mohou v rámci naučné stezky zpozorovat v porostu siluety ptáků v životní velikosti, dočíst se o nich zajímavé informace a díky frotáži na jednotlivých pozorovatelnách, si mohu odnést domů jejich zmenšenou kopii na papíře. Jednotlivá zastavení jsou doplněna o odpočinkové sestavy či lavičky, tak aby si návštěvníci mohli po cestě odpočinout s výhledem na město Kuřim.

Zastavení naučné stezky:

1. Strom života 

2. Světlý les

3. Obyvatelé lesa

4. Lesní detektiv

5. Myslivost

6. Svět v korunách stromů

7. Voda v lese

8. Lesní patra

9. Hmyzí škůdci

10. Lesnictví

OLŠOVÁ STUDÁNKA - U SILNIČKY

Studánka se nachází pod Babím lomem v blízkosti lesní cesty od Lelkovadla směrem do Lelekovic. Je ukrytá v lesním porostu asi 0,5 km od Lelkovadla. U cesty je umístěn informační panel.

STUDÁNKA U LAVEK

Nově zrekonstruovaná studánka pramení nedaleko Lelkovadla, vlevo od lesní cesty směrem do Lelekovic.

STUDÁNKA BRČÁLKA

Studánka se nachází za obcí Lelekovice směrem na rozhlednu Babí lom v blízkosti retenční nádrže. Tuto studánku obnovila pro žíznivé pocestné v roce 2006 Strana zelených...

IVANOVICKÁ STUDÁNKA

Tato studánka pramení pod Velkou Babou na okraji leesního porostu nedaleko zástavby rodinných domů městské části Brno-Ivanovice. Leží ve žlebu a z lesní cesty k ní vedou kamenné schůdky.

STUDÁNKA U SOVY

Studánka se nachází u lesní cesty od Heroltic do Pejškova. Je to krásná kamenná stavba, kde soška sovy ve výklenku hlídá pramen svedený ze tří svahových pramenišť. V tomto malebném místě je pro žíznivé návštěvníky umístěno posezení.

FOŘTOVA STUDÁNKA

Studánka se nachází u lesní cesty z Braníškova směrem na Lažánky.

STUDÁNKA POD PASNÍKEM

Studánka pramení u lesní cesty při výstupu na nejvyšší vrchol Deblínska zvaný Pasník.

STUDÁNKA U ŠIROKÉHO PROUDU

Studánka se nachází cca 100 m od lesní cesty vedoucí z obce Sentice k řece Svratce a chatové osadě „U širokého proudu“. Místo je označeno informační cedulí. V roce 2010 ji naše společnost zrekonstruovala.

HANČINA STUDÁNKA

Studánka se nachází vedle hřebenové cesty vedoucí z Hořic do Černé Hory. Tvoří jednu ze zastávek naučné stezky, kterou jsme zde v roce 2010 vybudovali. V její blízkosti lze narazit na loveckou chatu Nepustilka. Nedaleko vede cyklistická stezka „Petra Bezruče“.

STUDÁNKA V PAŘÍZKÁCH

Studánka je ukryta ve starém bukovém porostu asi v polovině turistické trasy z Hořic do Šebrova. Pro její návštěvu je nutno z této trasy odbočit doprava a po shlédnutí studánky se opět vrátit. Místo odbočení je označeno informační tabulí.

Přírodní park Baba

Přírodní park Baba tvoří lesní komplexy v kopcovité krajině nacházející se přibližně mezi Kníničkami, Medlánkami a Kuřimí. Nejvyššími vrcholy jsou Sychrov (463 m n. m.) a Velká Baba (446 m n. m.). Na místě dávných pastvin se dnes rozléhá několik set hektarů lesa, v němž rostou vzácná společenství dubů, jejichž tradiční domovinou je jižní Evropa, ale také vzácné byliny, například orchideje. Při troše štěstí můžete na Babě zahlédnout i vzácné ptáky, mimo jiné strakapouda prostředního.

Přírodní rezervace Babí lom

Skalní hřeben tvořený spodnodevonskými křemičitými slepenci nafialovělé barvy se tyčí na rozhraní obcí Lelekovice a Svinošice. Na vrcholových skalách rostou přirozené rozvolněné porosty borovice lesní, na přiléhajících sutích listnaté dubové, habrové, bukové, javorové a lipové porosty, místy s dřínem a vzácnými bylinami v podrostu. Na jižním vrcholu se nachází rozhledna postavená v sedmdesátých letech dvacátého století, z níž se nabízí nádherný výhled do širokého okolí. V jižním směru je možné shlédnout celé panorama města Brna se všemi jeho dominantami, na obzoru pak vzdálené vrcholky Pálavy a za nejjasnějšího počasí i vrcholky Alp.

Přírodní rezervace Slunná

Takzvaný Lažánecký prales leží uprostřed rozsáhlých lesních porostů nad údolím Maršovského potoka asi 1,5 km severně od Lažánek na okraji široce klenutého vrcholového hřbetu a směrem do údolí Maršovského potoka na prudkých svazích jihovýchodní až východní expozice. V nadmořské výšce kolem 400 m n. m. se nachází jedlo-bukový porost, jehož nejmohutnější buky dosahují výšky až 40 metrů s průměry kmenů při zemi více než jeden metr. Na každého návštěvníka „pralesa“ čeká nezvyklý zážitek ze setkání s 200 let starými velikány i vzácnými druhy ptáků a rostlin. Plocha této přírodní rezervace byla v roce 2012 zvětšena z původních 4,5 hektarů na necelých 16 hektarů.

Přírodní park Údolí Bílého potoka

Od Velké Bíteše po Veverskou Bitýšku se rozléhá turisticky atraktivní přírodní park Údolí Bílého potoka s hlubokým skalnatým údolím a lučními enklávami. Lesní porosty jsou zejména dubo-habrové, na suťových svazích s bukem, jedlí a lípou. Bílý potok lemuje olšový břehový porost s příměsí jasanů, vrb a klenů. Kromě několika starých mlýnů a usedlostí se v přírodním parku nalézá také Šmelcovna, malá osada proslulá každoročním vítáním jara.

Přírodní rezervace Bosonožský hájek

Důvodem prohlášení Bosonožského hájku za přírodní rezervaci je především floristická bohatost a zachovalost této lokality, v níž se vyskytují velmi vzácné rostliny a houby. Rezervaci tvoří sprašový kopec, na jehož úbočí se nalézají výrazné erozní rýhy a strže. Nejvýše položené místo se nachází v nadmořské výšce 370 m n. m., nejnižší bod přibližně na úrovni 300 m n. m.

Přírodní rezervace Černovický hájek

Úkolem přírodní rezervace Černovický hájek je zajištění ochrany typických společenstev lužního lesa s výskytem některých zvláště chráněných vlhkomilných rostlin a živočichů, k nimž patří kosatec žlutý, blatouch bahenní, kruštík širokolistý, moudivláček lužní a lejsek šedý. Jedná se o poslední zbytek lužního lesa v Brně.

Přírodní památka Mniší hora

Lesní komplex v nejjižnější části Babího hřbetu na vrcholu a svazích Mniší hory (333 m n. m.), který navazuje na severní okraj brněnské zoologické zahrady v Brně-Bystrci. Jde o přírodě blízká a přirozená lesní společenstva dubo-habrového lesa s výrazným zastoupením lípy malolisté a druhově bohatým bylinným podrostem. Z lesních porostů převažují doubravy a dubohabřiny, hostící některé ohrožené a chráněné druhy rostlin, např. lilii zlatohlavou, medovník velkokvětý, brambořík nachový, dřín obecný aj. Pařeziny s dostatkem tlejícího dřeva umožňují výskyt některých chráněných druhů ptáků, např. strakapouda prostředního, krutihlava obecného, lejska šedého nebo žluvy hajní. Jedná se o jedno z nejstarších chráněných území na území města Brna, které bylo vyhlášeno již v roce 1950 a rozkládá se na ploše 25 hektarů.

Přírodní rezervace Kamenný vrch

Jižně od hotelu Myslivna v Brně-Pisárkách v těsném sousedství stejnojmenného sídliště můžeme nalézt přírodní rezervaci se stepními a lesostepními společenstvy s bohatým výskytem rostlin podhorských a horských poloh. Hlavním důvodem ochrany Kamenného vrchu je populace koniklece velkokvětého, která patří k největším v Evropě. Za zmínku stojí rovněž naleziště koniklece lučního, lomikámenu cibulkatého či hvězdnice chlumní.

Přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka

Mezi brněnskými městskými částmi Kohoutovice a Pisárky (Šárka) se rozkládá poměrně rozsáhlá zalesněná oblast. V její dolní části se nachází přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka, která má rozlohu pouhé 3 hektary. Důvodem ochrany lokality je původní zalesněný porost, který je tvořen zejména buky, ale i lípami, javory a habry. Vyskytují se zde také vzácné rostliny podhorských a horských poloh (záraza nachová, náprstník velkokvětý, vřes obecný).

OBORA HOLEDNÁ

Mezi sídlišti Jundrov, Kohoutovice a Bystrc se nachází jedinečná přírodní lokalita obora Holedná. Jedná se o účelové myslivecké zařízení sloužící obornímu chovu mufloní a dančí zvěře. Tato obora je svým umístěním uprostřed velkého města naprosto výjimečná, protože zejména děti z měst nemají tolik příležitostí vidět na vlastní oči život divoké zvěře a v Brně tuto zvěř mohou pozorovat denně.

Obora je celoročně otevřena a vstup je zdarma.


Symbióza člověka a lesní zvěře zde fascinuje nejen děti, ale i dospělé. Kromě vysoké zvěře zaujme příchozí oplocená část s divočáky. Rodinku divočáků si návštěvník prohlédne z bezprostřední blízkosti.   

V celé oboře je třeba dbát provozního řádu – pohybovat se po zpevněných cestách a značených stezkách, psi mít na vodítku, nekrmit zvěř, nekřičet a neodhazovat odpadky.

Oborou vede značená naučná stezka s informacemi o chované zvěři. Odpočinkové altány i posezení slouží k relaxaci obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí, součástí obory je i několik jezírek. Hlavní cesty v areálu lze využít i pro kondiční běh.

Těsně před oplocením obory je od prosince 2020 přístupná rozhledna, na kterou se dostanete po 208 schodech do výšky 35 metrů. Poskytuje nádherný výhled na celou čtvrť Komín, starou Bystrc, Brněnskou přehradu, Rozdrojovice, medlánecké letiště, Žabovřesky, Jundrov, Kraví horu, výstaviště i Líšeň a Hády na protější straně města. Konstrukce připomíná kmen dubu. 

 

© Lesy města Brna 2018
Všechna práva vyhrazena